Zakres oferowanych usług

INWESTOR ZASTĘPCZY

INWESTOR ZASTĘPCZY

* Przygotowanie oferty
* Przygotowanie umowy
* Wybór wykonawcy (zorganizowanie przetargu)

NADZÓR INWESTORSKI

NADZÓR INWESTORSKI

* Formalno-prawne przygotowanie inwestycji *
Kontrola jakości i stanu zaawansowania robót
* Nadzór nad przestrzeganiem przepisów budowlanych
* Kontrola dokumentów finansowych wystawianych przez wykonawców

ZARZĄDZANIE BUDOWĄ

ZARZĄDZANIE BUDOWĄ

* Kontrolowanie prac budowlanych
* Koordynacja, nadzór i ocena prac projektowych
* Organizacja i zarządzanie budową, kompleksowe rozliczenie
* Zarządzanie kosztami, budżetem i jakością

SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW

SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW

* Pomoc przy wyborze firmy wykonawczej i projektowej
* Rozliczanie robót dodatkowych

DODATKOWE USŁUGI

DODATKOWE USŁUGI

* Doradztwo techniczne
* Przeglądy stanu technicznego
* Projekty budowlane

Kontakt z nami

Wektor Projekt
Nadzory Inwestorskie Marcin Stebelski

  •   +48 662 256 148
  •  ul. Rusałki 18, 65-734 Zielona Góra
  •   marcin.stebelski@wektorprojekt.pl

Współpraca
Wektor Projekt
Biuro Projektowe Ewa Kołodziej

  •   +48 724 18 63 17
  •  ul. Piaskowa 1/19, 65-204 Zielona Góra
  •   kolodziej.ewa@wp.pl
  •  adamkolodziej@wp.pl

Doświadczenie

Zdobyliśmy wieloletnie doświadczenie współpracując z największymi inwestorami w Polsce i regionie
McDonald’s Polska Sp. z o.o.
Fresh Market Sp. z o.o.
POLO Market
PKO BP S.A.
Piekarnia Wacław Gierczak
LEKS Sp. z o.o.
J.P.J. Toyota Zielona Góra
klienci indywidualni